Privacy Policy Pet's World Bv.

Om de producten, die Pet's World aankoopt en verkoopt, te kunnen beheren en leveren, hebben wij bepaalde gegevens nodig, zowel van leveranciers als klanten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor professionele doeleinden, en worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze software leverancier.

Deze beschikt over een in detail beschreven "Security policy", die deel uitmaakt van het contract die wij met hem hebben.

Welke gegevens gebruiken wij ?

Naam van het bedrijf, adres, lokaliteit, telefoonnummer, fax nummer, mail adres, Btw nummer, bank rekening nummer.

Waarom zijn deze gegevens nodig ?

  1. -om bestellingen te kunnen plaatsen bij onze leveranciers

  2. -om bestellingen te kunnen leveren aan onze klanten

  3. -om facturen te kunnen versturen

  4. -om statistieken te kunnen opzetten 

  5. -om ons producten pakket te beheren en aan te passen

Rechten van betrokkenen :

Wil je gebruik maken van uw rechten die onder de AVG opgenomen zijn, dan kan je altijd contact opnemen met ons. Inzage in uw gegevens is altijd mogelijk. Aanpassingen wanneer deze gegevens niet correct zouden zijn, is ook mogelijk. Bepaalde aanpassingen kan je zelf aanbrengen via ons beveiligd Portaal, met behulp van uw login en password.

Je kan ook toestemming intrekken, voor bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails.

Bewaartermijn :

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Andere diensten :

De betaal methodes via Bancontact lopen via Ingenico. De nodige gegevens zoals, Order detail, bedrag, referentie bereiken ons via hun servers.

Pet's World heeft de inhoud van deze website met zorg voorbereid, en met de gegevens die wij ter beschikking hadden. Aanspraak op schadevergoeding en garantieclaims op basis van ontbrekende of foute informatie zijn uitgesloten.

Pet's World is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou ontstaan door het gebruik van of toegang tot deze website.

Ramsel 18 juli 2019.

Pet’s World

Westmeerbeeksesteenweg 114

2230 Ramsel

België


Btw : BE0730855309

Tel : +32 16 898611

info@pets-world.be